تلفن:

08138251188 - 09181117805

ارور یخچال فریجیدر

ارور یخچال فریجیدر
ارور یخچال فریجیدر  با توجه به مدل و سری هر محصول ممکن است تغییرات اندکی داشته باشد و تمام آنها اولین و بهترین راهنما برای پی بردن به وضعیت قطعات داخلی دستگاه می باشد. به طوریکه حتی افراد حرفه ای در زمینه تعمیر یخچال فریزر نیز ابتدا به کدهای خطا ارور یخچال فریجیدر  توجه نموده و بر همین اساس تعمیرات مورد نیاز را انجام می دهند.
ارور یخچال فریجیدر
SY CE سیستم با خطای ارتباط در توان بالا مواجه است و اتصالات بین برد الکترونیکی و نمایشگر باید توسط تکنسین بررسی شود، همچنین برد الکترونیکی باید چک شده و در صورت نیاز، تعمیر یا تعویض شود. برای این کار، یخچال را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
4 سیم‌کشی دستگاه بررسی شده و برد الکترونیکی نیز چک شود. در صورت نیاز، برد الکترونیکی تعمیر یا تعویض گردد. فورا یخچال را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
5Y EF مدار فن تبخیر خراب شده است و برد الکترونیکی نیز باید بررسی و تعمیر شود. فن تبخیر کننده نیز با دقت بررسی شود. برای این کار، یخچال را از برق بکشید و با همدان سرویس  تماس بگیرید.
EF مدار فن تبخیر کننده خراب شده و نیاز به تعمیر یا تعویض دارد. همچنین باید سیم کشی بین فن تبخیر کننده و صفحه کنترل بررسی شود و برد الکترونیکی نیز چک شود. به این منظور، یخچال را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
dF مدار یخ زدایی یا دیفراست از کار افتاده است و سیم کشی بین مدار یخ زدایی و صفحه کنترل باید هرچه سریع‌تر بررسی شود. همچنین ممکن است برد الکترونیکی نیز با اشکال مواجه شده باشدو ترمودیسک، ترموفیوز، المنت و فن داخل فریزر نیز باید بررسی شود. برای این منظور، یخچال را از برق بکشید و با همدان سرویس تماس بگیرید.
SH سنسور فریزر ئر نمایشگر فریزر اصتال کوتاه شده است و سیم کشی بین رزیستور برقی یا همان سنسور دما و صفحه باید فورا بررسی شود. همچنین نیاز به تعویض سنسور به شدت احساس شده و برد الکترونیکی نیز باید چک شود. برای این کار، یخچال را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
5YCF دستگاه با خطای ارتباط در توان بالا مواجه است و برد الکترونیکی و اتصالات آن باید بررسی شده و از وصل بودن یخچال به محافظ برق اطمینان حاصل کنید. جهت بررسی دقیق‌تر مشکل، یخچال را از برق بکشید و با همدان سرویس تماس بگیرید.
OP سیم‌کشی بین سنسور دما و صفحه بررسی شود و در صورت نبود مشکل در اتصالات، سنسور تعمیر یا تعویض گردد. برای این منطظور، یخچال را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
SH سیم‌کشی بین سنسور دما و صفحه بررسی شود و در صورت نبود مشکل در اتصالات، سنسور تعمیر یا تعویض گردد. همچنین برد الکترونیکی نیز باید بررسی شود. فورا یخچال را از برق بکشید و با همدان سرویس تماس بگیرید.
SY EF مدار فن تبخیرکننده خراب شده و برد، سیم‌کشی و فن تبخیرکننده باید با دقت بررسی شود. برای این منظور، یخچال را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
SY CF دستگاه با خطای ارتباط در توان بالا مواجه است. برد الکترونیکی باید به همراه اتصالات بررسی شود و نیز یخچال را حتما به محافظ برق متصل کنید. برای انجام بررسی‌های بیشتر، یخچال را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
تعمیرات یخچال فریجیدر  در همدان با شماره 08138244444 و یا 09181117805 تماس حاصل فرمایید.
جهت درخواست تعمیرات یخچال فریجیدر انلاین از طریق لینک درخواست خود را ثبت کنید.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5/5