تلفن:

08138251188 - 09181117805

ارور ماشین لباسشویی زیمنس

ارور ماشین لباسشویی زیمنس
ارور ماشین لباسشویی زیمنس به شما این کمک را میکند تا با استفاده از این کد ها، نوع مشکل خطا های پیش آمده برای شما مشخص شود. نمایان شدن اعداد یا حروف به معنی آن است که اشتباهی در فرمان ماشین لباسشویی رخ داده است. البته که نمیتوانید دستورالعمل کلی برای لباسشویی خود پیدا کنید ممکن است بعضی موارد عیب یابی ساده باشد که در آن صورت خودتان میتوانید بدون اینکه با  همدان سرویس تماس برقرار کنید آن را درست کنید.
ارور ماشین لباسشویی زیمنس

ارور ماشین لباسشویی زیمنس

1 درب بعد از شروع برنامه، باز مانده است. درب را یکبار ببندید و باز کنید، اگر ارور برطرف نشد، قفل درب باید توسط تکنسین بررسی و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض شود. ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با همدان سرویس تماس بگیرید.
2 این کد خطا یا ارور ماشین لباسشویی زیمنس مربوط به فشار آب است و نشان دهنده‌ی این موضوع است که سطح آب به حد استاندارد نرسیده است. ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
3 المنت حرارتی دستگاه یا مدار ماشین لباسشویی زیمنس دچار اختلال شده است. سنسور حرارتی باید توسط متخصص بررسی شود. برای این منظور، ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
4 فیلتر مسدود شده و یا پمپ تخلیه گیر گرده است. این دو قسمت از دستگاه باید هرچه سریع‌تر بررسی شوند. ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
5 موتور ماشین لباسشویی دچار خرابی شده و باید فورا توسط تکنسین بررسی شود. ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با همدان سرویس تماس بگیرید.
6 سنسور حرارتی ماشین لباسشویی زیمنس دچار اختلال شده و باید فورا تعویض شود. ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
7 سنسور NTC دستگاه دچار مشکل شده است و احتمالا اتصال کوتاه مدار ترمیستور این مشکل را به وجود آورده است. فورا ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با همدان سرویس تماس بگیرید.
E16 میکروسوئیچ درب عمل نمی‌کند و بهتر است فورا جهت بررسی اجزای درب وارد عمل شوید. به این منظور، ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E17 زمان آبگیری بیش از حد مجاز طول کشیده و. ممکن است شیر آب بسته باشد. آکوا هم باید توسط تکنسین بررسی شود. برای این کار، ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E18 پمپ تخلیه ماشین لباسشویی زیمنس مسدود شده و باید هرچه سریع‌تر انسداد آن برطرف شود. ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E19 ممکن است ولتاژ ضعیف شده و یا المنت خراب شده باشد. فورا ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با همدان سرویس تماس بگیرید.
E20 المنت و سنسور NTC باید فورا بررسی شوند، چون ممکن است خراب شده باشند. ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E23 اکو استاپ خراب شده است و ممکن است شیر آب هم بسته باشد. ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E25 اکوا سنسور باید فورا بررسی شده و سنسور کف دیگ را نیز چک کنید. برای این کار، ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E26 هیدروستات را فورا بررسی کنید. برای این کار، ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E27 هیدروستات ممکن است خراب شده باشد و یا شلنگ هیدروستات مسدود شده باشد. برای بررسی دقیق‌تر مشکل، ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E28 سنسور کف دیگ خراب شده و شکستگی سنسور نیز باید بررسی شود. به این منظور، ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با همدان سرویس تماس بگیرید.
E29 شیر آب ممکن است بسته باشد، همچنین باید سنسور کف را نیز چک کنید. ممکن است اکو استاپ نیز خراب شده باشد. فورا ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E31 ممکن است پمپ تخلیه خراب شده باشد و نیز باید شلنگ خروجی را نیز چک کنید. هیدروستات نیز باید فورا بررسی شود. ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با همدان سرویس تماس بگیرید.
E32 حجم لباس‌های داخل دیگ زیاد است و همچنین ممکن است خشک کن دستگاه خراب شده باشد. ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E34 ممکن است میکروسوئیچ درب دستگاه خراب شده باشد و نیاز باشد که فورا تعویض شود، برای این کار، ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E35 قفل درب ماشین لباسشویی خراب شده است و باید هرچه زودتر بررسی شود. برای این کار، ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با همدان سرویس تماس بگیرید.
E36 میکروسوئیچ خراب شده و باید سیم‌کشی آن را بررسی کنید. ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E37 سنسور NTC خراب شده است و باید فورا تعویض یا تعمیر شود. ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E38 سنسور NTC خراب شده و یا شکسته است. فورا ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E47 سنسور دما خراب شده و موتور را نیز باید بررسی کنید. برای این کار، ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E48 ولتاژ بسیار کم است و موتور دستگاه باید فورا بررسی شود. ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E49 ولتاژ بسیار بالاست. فورا ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E50 احتمالا موتور خراب شده است و رله برد نیز باید بررسی شود. برای این کار، ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با همدان سرویس تماس بگیرید.
E51 موتور دستگاه دچار خرابی شده و باید فورا بررسی شود. ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با همدان سرویس تماس بگیرید.
E58 سرعت چرخیدن موتور بسیار پایین است. ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E59 سیم کشی دستگاه خراب شده است و باید توسط تکنسین بررسی شود. ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E60 سنسور کف باید بررسی شده و سنسور جریان را نیز چک کنید. فورا ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با همدان سرویس تماس بگیرید.
E61 مدار سیستم را بررسی کنید. همچنین ممکن است قفل درب خراب شده باشد. ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E63 برد ماشین لباسشویی زیمنس خراب شده است. ماشین لباسشویی را از برق بکشید و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
در جدول بالا، انواع کد خطا یا ارور ماشین لباسشویی زیمنس به اختصارشرح داده شده است تا با مراجعه به آن بتوانید حدودا از مشکلی که دستگاهتان با آن مواجه شده است، باخبر شوید؛ با آگاهی از احتمالات موجود، قادر خواهید بود تا ارور پیش آمده را بهتر و صحیح‌تر به تکنسین مربوطه ارجاع دهید و در حل سریع‌تر و بهتر مشکلتان قدمی بردارید.
مشکلات متداول ماشین لباسشویی زیمنس به شرح زیر است:
روشن نشدن ماشین لباسشویی
عدم وجود جریان آب و یا آبگیری نکردن دستگاه
قطع برنامه کار بعد از مرحله آبگیری
آبگیری متوقف نشده، نشت آب و یا تخلیه نکردن آب و هر گونه مشکل مشابه
از بین رفتن هیتر و گرم نکردن آب
شنیدن صدای زیاد در حین کار
حل نشدن پودر در آب
خاموش شدن لباسشویی حین کار
اشتشمام بوی سوختگی بعد از روشن شدن

تعمیرات لباسشویی زیمنس در همدان با شماره 08138244444 و یا 09181117805 تماس حاصل فرمایید.
درخواست تعمیرات لباسشویی زیمنس انلاین از طریق لینک درخواست خود را ثبت کنید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5/5