تلفن:

08138251188 - 09181117805

ارور ماشین لباسشویی ویرپول

ارور ماشین لباسشویی ویرپول
 ارور ماشین لباسشویی ویرپول  به شما این کمک را میکند تا با استفاده از این کد ها، نوع مشکل خطا های پیش آمده برای شما مشخص شود. نمایان شدن اعداد یا حروف به معنی آن است که اشتباهی در فرمان ماشین لباسشویی رخ داده است. البته که نمیتوانید دستورالعمل کلی برای لباسشویی خود پیدا کنید ممکن است بعضی موارد عیب یابی ساده باشد که در آن صورت خودتان میتوانید بدون اینکه با سرویس تماس برقرار کنید آن را درست کنید. 
ارور ماشین لباسشویی ویرپول
ارور ماشین لباسشویی ویرپول مدل AWM1312

ارور ماشین لباسشویی ویرپول

خطا توضیحات
AH
FH
اگر بعد از ۳۰ ثانیه آب داخل ماشین شود نمایش دهنده AF را نشان مي دهد. شيربرقی بسته شده و ماشین به حالت استندبای می رود.
در این حالت شير ورودی آب وشيلنگ ورودی چک شود.
اگربیش از ۱۳دقیقه زمان پرشدن ادامه داشته باشد شير برقی قطع خواهد شد و کد مربوطه نمایش داده خواهد شد. دراین حالت با دو بار فشاردادن کلید پاوز صفحه نمایش را به حالت اول برگردانيد.
اگر بر روی صفحه نمایش کلمه AH نمایش داده شود و آب وارد دستگاه نشده باشد مطمئن شويد كه شير آب باز باشد و شيرهای برقی کار مي کنند و سیم های آنها را چک کنيد.
اگر بر روی صفحه نمایش FH نمایش داده شود نشان دهنده آبگیری بيش از حد دستگاه می باشد. در این حالت از هيدروستات دستگاه مطمئن شويد تاسالم باشد. شیلنگ های خروجی آب و همچنين اتصالات آن و فيلتر پمپ تخلیه چک شود.
لطفا مراحل زير را انجام دهيد

تعمیرات لباسشویی ویرپول در همدان با شماره 08138244444 و یا 09181117805 تماس حاصل فرمایید.
درخواست تعمیرات لباسشویی ویرپول انلاین از طریق لینک درخواست خود را ثبت کنید.

ا- دوشاخه دستگاه را از برق خارج کنيد.
2-لوله های خروجی و ورودی فاضلاب چک شود تا گرفتگی نداشته باشد.
۳-سيم ها و اتصالت برقی هيدروستات و شيربرقي و فلومتر و برد اصلی راکنترول كنيد.
۴- تمامی شیلنگ ها را ازنظر نشتي چک کنيد.
5-سيستم را به برق وصل کنيد.
6-هيدروستات دستگاه را با دميدن در آن امتحان کنيد.
7-فلومتر دستگاه را امتحان کنيد.
8-برداصلی را چک کنيد.
FA این ارور مربوط به کلید آکو استاپ می باشد.
FP اگر پمپ تخلیه بیش از 8 دقیقه کار کند، علامت FP نشان داده می شود.
در این حالت باید شیربرقی و هیدروستاد و همچنین لوله تخلیه و فیلتر پمپ تخلیه بازرسی شود
FDU ارور مربوط به میکروسوئیچ درب.
درب دستگاه را از نظر بسته بودن چک کنید و اگر ایراد برطرف نشد، میکروسوئیچ درب را عوض کنید.
FOD این ارور نشان می دهد که پودر شوینده درون ماشین زیاد ریخته شده است.
FO5 این ارور مربوط به سنسور حرارتی می باشد.
سنسور و سیم های ارتباطی را چک کنید.
FO6 ارور مربوط به تاکومتر موتور (تنظیم دور موتور).
موتور دستگاه را چک کنید.
FO7 ارور مربوط به کنترولر موتور.
سیم های مربوطه و همچنین برد اصلی چک شود.
F11 ارور مربوط به اتصالات سری بین برد های الکترونیکی دستگاه می باشد.
بنابراین بردهای دستگاه و سیم های مربوطه چک شود.
F13 ارور مربوط به گرفتگی در قسمت خروجی جاپودری.
جاپودری دستگاه را کاملا درآورده و شستشو دهید.

تعمیرات لباسشویی ویرپول در همدان با شماره 08138244444 و یا 09181117805 تماس حاصل فرمایید.
درخواست تعمیرات لباسشویی ویرپول انلاین از طریق لینک درخواست خود را ثبت کنید.

F14 ارور مربوط به IC حافظه دستگاه می باشد. برد دستگاه چک شود.
F23 ارور مربوط به قسمت کلید هیدروستات.
هیدروستات چک شود.
F24 ارور مربوط به آبگیری بیش از حد دستگاه.
شیر برقی و اتصالات آن، کلید هیدروستات و شیلنگ آن و سیم های هیدروستات و برد را چک کنید.
F32 ارور مربوط به کنترولر موتور.
در این حالت موتور بیش از حد داغ شده است.
F35 ارور مربوط به قسمت فشار آنالوگ. اگر این خرابی نمایش داده شود، علامت APS خارج از محدوده نیز وجود خواهد داشت.
شیلنگ ورودی آب و اتصالات آن را از نظر گرفتگی چک کنید و همچنین شیلنگ ورودی هیدروستات را با دمیدن در آن چک کنید.
F39 ارور مربوط به سیستم میکروکنترولر.
سنسور میکروکنترولر را چک کنید.
F42 ارور مربوط به قسمت های کنترولی موتور.
موتور و سیم های ورودی آن را تا خود برد چک کنید. در صورت سالم بودن، خود برد چک شود.
F61 ارور مربوط به قسمت خشک کن.
قسمت مربوط به خشک کن در برد اصلی چک شود و همچنین اتصالات الکتریکی بین موتور و برد را چک کنید.
F63 ارور مربوط به قسمت خشک کن.
خود موتور را چک کنید.
F64 ارور مربوط به شیر برقی قسمت خشک کن.
شیر برقی قسمت خشک کن و اتصالات آن را چک کنید.
F65 ارور مربوط به قسمت خشک کن.
اتصالات الکتریکی و برد اصلی چک شود.
F70 ارور مربوط به ناهماهنگی بین برد اصلی و یوزر برد.
در این صورت صدای ضربان (تق تق) شنیده می شود.
برد اصلی، یوزر برد و اتصالات آن چک شود.
F71 ارور مربوط به یوزر برد.
یورزر برد و اتصالات آن چک شود.
F73 ارور مربوط به یوزر برد.
یوزر برد چک شود.
F74 ارور مربوط به یوزر برد.
یوزر برد و اتصالات آن چک شود.
F99 ارور مربوط به ناهماهنگی بین برد اصلی و یوزر برد.
برد اصلی و یوزر برد و اتصالات آن چک شود.
مراحل تست ماشین لباسشویی ویرپول مدل AWOE 9759
الف- برای دستگاه های دارای دکمه گردان
ب- برای دستگاه های دارای کلید فشاری
گروه الف گروه ب
دستگاه را به برق بزنید.
درب دستگاه را کاملا ببندید.
برنامه تخلیه و یا خشک کن را انتخاب کنید.
دکمه RESET را در عرض 5 ثانیه 4 بار فشار دهید.
برای اجرای برنامه بعد، دکمه RESET را 2 بار فشار دهید.
دستگاه را به برق بزنید.
درب دستگاه را کاملا ببندید.
دکمه DRAIN/RESET را فشار دهید.
دکمه TEMPERATURE را در عرض 5 ثانیه 4 مرتبه فشار دهید.
برای اجرای برنامه بعد، دکمه DRAIN/RESET را 2 بار فشار دهید.
سیگنال جدول توضیحات برنامه بررسی موارد لازم
CO
درب دستگاه قفل شده است.
CUC در حالت تست برنامه های داخلی.
CUC در حال تشخیص خطاهای زیر است.
F02-F05-F08-F12-F13-F14-F15-F21-F23-F26
C1 15 ثانیه از شیربرقی آب گرم آبگیری می کند.
15 ثانیه در شستشوی اولیه آبگیری می کند.
15 ثانیه در شستشوی اصلی آبگیری می کند.
15 ثانیه در حالت MW/PW آبگیری می کند. (اضافه کردن نرم کننده)
آبگیری در سطح استاندارد.
موتور در حالت دور معکوس.
صحت عمل شیر برقی
صحت عمل تقسیم کننده آب ورودی.
صحت عمل هیدروستات.
C2 المنت تولید گرما می کند.
موتور در حالت چرخش معکوس. صحت عمل المنت را چک کنید.
چک کنید که آیا موتور در حالت چرخش معکوس است؟
CUC تشخیص می دهد:
F07-F06-f27
C3
پمپ تخلیه روشن می باشد تا زمانی که آب تخلیه شود و موتور 5 ثانیه در حالت معکوس می چرخد.
صحت عمل پمپ تخلیه چک شود.
عملکرد هیدروستات چک شود.
عملکرد گردش معکوس موتور چک شود.
CUC تشخیص می دهد:
F07-F06-f27-F03
C4 موتور در حالت حداکثر چرخش می باشد و پمپ تخلیه روشن است. آیا موتور در حالت حداکثر چرخش می باشد؟
صحت عمل پمپ تخلیه را چککنید.
CUC تشخیص می دهد:
F28
C5 موتور خاموش می باشد و درب از حالت قفل خارج شده. آیا درب از حالت قفل خارج شده است؟
CUC تشخیص می دهد:
F13
جدول کد خطا یا ارور ماشین لباسشویی ویرپول مدل AWOE 9759
خطا توضیحات
F01 در ورودی دستگاه آبی تشخيص داده نمی شود. اگر بعد از 1 دقیقه برد اصلی دستگاه آب را تشخيص ندهد شیر برقی خاموش می شود و چراغ مربوط به شیر آب روشن می شود. دستگاه در حالت PAUSE مي ماند تا هنگامی که کلید PB فشرده شود.
اشکالات و راه حل ها
1- اگر در دستگاه آب وجود نداشته باشد:
شیر برقی و اتصالات آن و شيلنگ ورودی آب و خود شير آب را چک کنيد.
2- اگر در دستگاه آب وجود داشته باشد: شیلنگ هیدروستات و نود هيدروستات و اتصالات آنرا چک کنيد. آیا سیفون خروجی آب وظعیت مناسبی دارد؟
اتصالات برقی هيدروستات:
شيربرقی و برد اصلی را چک کنید و اگر ایرادی مشاهده نشود باید خود برد اصلی را چک کنيد.
F02 اگر کنتاکت های آکو استاپ (نشتی آبا بیش از ۳۰ ثانیه بسته باشد، سيستم كنترول، این مورد را عيب تشخيص مي دهد. در این حالت درب ماشین لباسشوئی در حالت قفل مي ماند و پمپ تخلیه شروع به کار مي کند. اقدامات زیر را انجام دهيد:
1- تمامی شیلنگ ها را از نظر نشتی آب چک کنید.
2-دقت شود فوم در اثر مصرف شوينده نا مناسب و زياد کهنه و خراب نشده باشد.
3-تمامی قسمتها از نظر نشتی آب چک شود.
(مهم)
اگر نشتی آب وجود نداشته باشد و همچنین کنتاکت آکو استاپ از داخل گیر نکرده باشد و اتصالات برقی سالم باشد باید برد اصلی را چک کرد.
F03 ارور مربوط به قرار گرفتن پمپ تخليه بمدت طولانی در مدار:
اگر پمپ تخلیه بیش از ۴ دقیقه در مدار باشد، چراغ فیلتر روشن می شود و سيستم كنترول در حالت PAUSE قرار می گیرد.
اقدامات زير را انجام دهيد:
1- شيلنگهای تخلیه و بست های آن را تست کنيد.
2-سيم های پمپ تخليه و اتصالات آن را چک کنيد.
3- آیا مانعی در فیلتر تخليه قرار نگرفته؟
4- مقاومت اهمی پمپ را چک کنيد.
5- آیا پودر شوينده زیاد در دستگاه ريخته نشده است ؟
F04 ارور مربوط به قرار گرفتن المنت بمدت طولانی در مدار:
اگر در ۴۰ دقیقه زمان مرحله اول دمای آب از 35 درجه تجاوز نکند قسمت کنترول آلارم F04 را نشان مي دهد. اقدامات زیر را انجام دهيد:
1- مقاومت المنت را چک کنيد.
2- اتصالات برقی المنت و مقاومت حرارتي [NTC] را چک کنيد.
F05 ارور مربوط به سنسور دمای آب:
اگر در حالت شستشو سنسور دمای آب را خارج از رنج نشان دهد نمايشگر ارور F05 را نشان مي دهد.
اقدامات زير را انجام دهيد:
1- مقاومت NTC را چک کنيد.
2- اتصالات برقی سنسور به برد اصلی را چک کنيد.
F06 ارور مربوط به سرعت چرخش موتور:
اگر برد اصلی سرعت چرخش موتور را تشخيص ندهد موتور را به حالت خاموش مي برد و قفل درب دستگاه را باز می کند و نمایشگر ارور F06 را نشان مي دهد.
اقدامات زير را انجام دهيد:
1- اتصالات برقی برد به موتور را چک کنيد.
٢-چک اهمی تاکومتر.
۳-چک اهمی مقاومت سیم پیچ موتور
۴-چک سرعت موتور در ولتاژ کم.
5-چک موتور در سرعت های مختلف.
6-بردکنترل چک شويد.
F07 ارور مربوط به ترایاک کنترل موتور:
اگر ترياک کنترل موتور به نوعی اتصال کوتاه باشد این خطا نمایش داده مي شود.
دراین حالت موتور در سرعت بالا متوقف شده و قفل درب دستگاه در حالت باز قرار می گیرد.
اقدامات زیر را انجام دهيد:
1-برد اصلی را چک کنيد.
2- برد کنترل موتور را چک کنید.
F08 ارور مربوط به قطع بودا مدار المنت.
F09 ارور مربوط به کم بودن ولتاژ برق شهر ويا برق ورودی به برد.
F10 ارور مربوط به تشخيص دمای بالا توسط برد کنترل اقدامات زیر را انجام دهيد:
1- موتور را چک کنيد.
2- برد کنترل را چک کنيد.
F11 ارور مربوط به خرابی برد کنترل دستگاه.
F12 ارور مربوط به اتصالی کردن المنت.
F13 ارور مربوط به باز بودن درب دستگاه.
F14 ارور مربوط به IC حافظه.
F15 مربوط به لباس شویی های درب از بالا
F18 ارور مربوط به زیادی مواد شوينده .
F19 ارور مربوط به عدم هماهنگی برد مرکزی با برد کنترل.
F20 ارور مربوط به عدم هماهنگی برد مرکزی با برد کنترل.
F21 ارور مشخص میکند که برد نمایش خراب است.
F22 ارور نشان ميدهد که ارتباط بردمیکرو کنترل با سایر بردها قطع است.
F23 ارور مربوط به هيدروستات.
F24 ارور مربوط به نشتی آب.
F26 ارور مربوط به تخليه آب.

تعمیرات لباسشویی ویرپول در همدان با شماره 08138244444 و یا 09181117805 تماس حاصل فرمایید.
درخواست تعمیرات لباسشویی ویرپول انلاین از طریق لینک درخواست خود را ثبت کنید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5/5