تلفن:

08138251188 - 09181117805

ارورهای لباسشویی پاکشوما

ارورهای لباسشویی پاکشوما

ارور لباسشویی پاکشوما، نمایانگر وجود ایرادی در قطعات دستگاه و عدم استفاده درست شما از لباسشویی می‌باشد. از این رو زمانی که این کدهای خطا بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شوند، در واقع به راه‌حل و روش‌های رفع مشکل به وجود آمده، اشاره دارند که می‌توانید از این طریق، ایراد دستگاه را سریع‌تر شناسایی و برطرف نمایید.

ارورهای لباسشویی پاکشوما

ارورهای لباسشویی پاکشوما

 ارور PE لباسشویی پاکشوما
 ارور مربوط به خرابی هیدروستات می باشد.
در این مواقع لازم است هیدروستات دستگاه به دقت توسط تکنسین بررسی گردد و مقدار مقاومت پایه های آن اندازه گیری شود. در صورتی که هیدروستات معیوب بوده و یا سوخته باشد باید آن را تعویض نمود.

 ارور OE لباسشویی پاکشوما
ارور مربوط به پمپ تخلیه دستگاه می باشد. همچنین ممکن است به دلیل ایراد در برد الکترونیکی لباسشویی ارور oe ظاهر گردد.
برای رفع ارور می بایست لوله تخلیه آب را بررسی نمایید تا دچار گرفتگی نباشد. همچنین لازم است پمپ تخلیه توسط تکنسین بازرسی شود و مقدار مقاومت سیم پیچ آن اندازه گیری شود. در صورتی که اشکال از پمپ و یا برد الکترونیکی باشد ممکن است نیاز به تعویض داشته باشند.

ارور DE لباسشویی پاکشوما
در صورتی که با خرابی میکروسوئیچ درب لباسشویی رو به رو باشید، ممکن است ارور de را بر روی صفحه نمایش دستگاه مشاهده کنید. از جمله دلایل بروز این خطا سوختگی میکروسوئیچ درب و یا ایراد در برد الکترونیکی دستگاه است.
برای رفع این ارور لازم است که دستگاه را به تکنسین فنی بسپارید، چرا که تعمیر و تعویض قعطات مرتبط با این خطا حساس می باشد.

کد ارور PE در ماشین لباسشویی پاکشوما
ارور PE یکی از کدهای خطایی است که می تواند به دلیل وجود اشکالی در بخش هیدروستات دستگاه، بر روی صفحه نمایشگر ماشین لباسشویی پاکشوما ظاهر گردد.

نحوه برطرف کردن ارور PE
باید از طریق بررسی مقدار مقاومت پایه های هیدروستات، به برطرف کردن این مشکل بپردازید. اگر ایراد از هیدروستات دستگاه باشد، و دچار سوختگی و یا خرابی شده باشد، باید جهت تعویض آن اقدام شود.

کد ارور OE
ظاهر شدن این کد خطا بر روی نمایشگر ماشین لباسشویی OE، می تواند به یکی از دلایل زیر باشد:

احتمال دارد مشکلی در پمپ تخلیه دستگاه به وجود آمده باشد.
ممکن است برد الکترونیکی دستگاه دچار مشکل شده باشد.
نحوه برطرف کردن ارور OE
به منظور برطرف کردن این کد خطا، به بررسی لوله تخلیه آب بپردازید و آن را از نظر گرفتگی و مسدود شدن چک کنید.

همچنین باید به اندازه گیری مقاومت سیم پیچ پمپ پرداخته و در صورتی که مشخص شود دچار مشکل است، جهت تعویض آن اقدام کند.

کد ارور DE در ماشین لباسشویی پاکشوما
وقتی که ارور DE را بر روی صفحه نمایشگر ماشین لباسشویی پاکشومای خود مشاهده کردید، میکروسوئیچ درب را از لحاظ خرابی مورد بررسی قرار دهید. دلایل دیگری که می تواند سبب بروز این مشکل گردد عبارتند از:

مشکل در میکروسوئیچ درب دستگاه و سوختگی آن
برد الکترونیکی لباسشویی دچار خرابی و مشکل شده است.
نحوه برطرف کردن ارور DE
وقتی که با این کد خطا مواجه شدید، باید تعمیر آن را به دست یک تکنسین با تجربه بسپارید، زیرا که تعمیر و تعویض قطعاتی که سبب بروز این کد خطا می شوند، از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردارند.

 

کد ارور E10
یکی دیگر از ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما، ارور E10 است که نشان دهنده این است که عمل آبگیری به خوبی توسط دستگاه صورت نمی گیرد.

نحوه برطرف کردن ارور E10
جهت تعمیر دستگاه، باید سه مورد، بررسی گردد، از جمله: فشار آب، فیلتر شیر برقی و شیلنگ فرمان هیدروستات.

کد ارور E11 در ماشین لباسشویی پاکشوما
ارور E11 زمانی ظاهر می شود که در برنامه پیش شستشو (Prewash)، مقدار آب بیش از حد مجاز گردد.

نحوه برطرف کردن ارور E11
جهت برطرف کردن این کد خطا، مقدار آب را بررسی کنید که در حد استاندارد برنامه پیش شستشو باشد.

کد ارور E12
زمانی که در عملکرد هیدروستات مشکلی رخ دهد و آب سر ریز گردد، کد خطای E12 ظاهر می گردد.

 ارور E12
جهت رفع این خطا، بررسی کنید که آیا دستگاه به اندازه کافی و استاندارد پر از آب می شود یا خیر. اگر علت آن، از هیدروستات دستگاه باشد، باید از یک تعمیرکار با تجربه بخواهید تا این قسمت را بررسی نماید.

کد ارور E20 در ماشین لباسشویی پاکشوما
ارور E20 به دلیل ایرادی که در مدار پمپ تخلیه به وجود می آید، ظاهر می شود.

کد ارور E21
این کد خطا می تواند به یکی از دلایل زیر ظاهر شود:

عمل تخلیه توسط پمپ تخلیه، بیش از حد استاندارد صورت می گیرد.
عدم ارسال فرمان قطع از سوی تایمر
نحوه برطرف کردن ارور E21
برای برطرف نمودن این ارور، باید به بررسی سنسور یا حسگر اتمام آب بپردازید.

کد ارور E30 و E31در ماشین لباسشویی پاکشوما
این کد خطا، به دلیل بسته نشدن درب دستگاه یا قفل نشدن آن رخ می دهد.

نحوه برطرف کردن ارور E30 وE31
باید به بررسی میکروسوئیچ درب دستگاه و همچنین اتصالات مربوط به آن بپردازید.

کد ارورE33
کد ارور E33 زمانی بر روی صفحه نمایشگر دستگاه آشکار می شود، که سنسور سطح آب دچار خرابی شود و نتواند میزان سطح آب را تشخیص دهد.

نحوه برطرف کردن ارور E33
جهت رفع این کد خطا، به بررسی سنسور سطح آب پرداخته و در صورتی که دچار مشکل بود، به تعویض یا تعمیر آن بپردازید.

کد ارور E34 و E35 در ماشین لباسشویی پاکشوما
بروز این خطا، نشان دهنده آن است که مشکلی در مدار سنسور حرارت سنج آب رخ داده است.

نحوه برطرف کردن ارور E34 و E35
برای اینکه این کد خطا را در ماشین لباسشویی پاکشوما برطرف نمایید، به سراغ مراحل زیر بروید:

ترمیستور دستگاه را تست کرده و مورد بررسی قرار دهید.
به چک کردن ولوم دمای روی برد دستگاه بپردازید.
کد ارور E36 و E3C
علت بروز این خطای ماشین لباسشویی پاکشوما، مشکل در المنت دستگاه است.

نحوه برطرف کردن ارور E36 و E3C
اتصالات المنت دستگاه را جهت رفع این کد خطا، چک کنید.

کد ارور E3D در ماشین لباسشویی پاکشوما
کد خطای E3D نشان دهنده نوسانات برق غیر معمول است.

 ارور E3D
به منظور برطرف کردن این کد خطا، به بررسی اتصالات برق دستگاه بپردازید.

کد ارور E40 و E41
زمانی که این کد خطا ظاهر می شود، به معنی پاک شدن برنامه دستگاه است.

نحوه برطرف کردن ارور E40 و E41
به بررسی خطای ایپروم در شناسایی خطای برد بپردازید.

کد ارور E60 در ماشین لباسشویی پاکشوما
کد ارور E60 زمانی رخ می دهد که موتور ماشین لباسشویی پاکشوما، دچار مشکل شود.

نحوه برطرف کردن ارور E60
این کد خطا که نشانه وجود مشکلی در موتور دستگاه است، بهتر است به کمک یک تعمیرکار با تجربه رفع شود.

کد ارور E61، E62 و E63
وقتی که این کد ارور در ماشین لباسشویی پاکشوما رخ دهد، به این معنا است که دستگاه سرعت موتور را تشخیص نداده و دچار خرابی شده است.

نحوه برطرف کردن ارور E61 و E62 و E63
به بررسی سنسور تاکو یا تاخو ماشین لباسشویی پاکشوما بپردازید.

کد ارور E70 در ماشین لباسشویی پاکشوما
یکی از کدهای خطای لباسشویی پاکشوما، کد خطای E70 است و زمانی بر روی نمایشگر دستگاه ظاهر می گردد، که سوئیچ پاور لباسشویی قطع نشود.

ارور E70
جهت رفع این ارور، باید از تکنسین مجرب در این زمینه، کمک بگیرید تا دستگاه را بررسی کرده و مشکل آن را رفع نماید.

کد ارور E80
یکی دیگر از ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما، خطای E80 است.

کد ارور CL در ماشین لباسشویی پاکشوما
کد خطای CL زمانی بر روی نمایشگر دستگاه ظاهر می شود که ایرادی در قفل کودک لباسشویی پیش آمده باشد.

نحوه برطرف کردن ارور CL
به منظور برطرف کردن این کد خطا، تنها کافی است، دو دکمه مربوط به قفل کودک را با هم نگه دارید.

کد ارور F0
ارور F0 نشانه قطعی برق در دستگاه است.

 ارور F0
از آنجا که این ارور مربوط به برق دستگاه است، به منظور رفع آن باید از یک تکنسین واجد شرایط کمک بگیرید.

ارور E70 ماشین لباسشویی پاکشوما
ارور E70، به معنای خراب شدن دکمه‌های پنل دستگاه می‌باشد. این کد خطا به دلیل قطع شدن ارتباط بین برد اصلی با پنل دستگاه رخ داده است. از این رو برای رفع ارور ماشین لباسشویی پاکشوما، باید سیم‌های ارتباطی بین برد و پنل اصلی چک شود تا در صورت وجود قطعی در سیم‌ها، مشکل دستگاه رفع شود.

 

ارور E80 ماشین لباسشویی پاکشوما
ارور E80، نشانگر وجود مشکل در برد اصلی دستگاه می‌باشد. برای رفع این ارور دستگاه، باید حتماً برد لباسشویی با قطعه اصل و فابریک برند تعویض شود. از این رو توصیه می‌کنیم که برای رفع این کد خطا که مربوط به قطعه اصلی و حساس لباسشویی می‌باشد، حتما از تکنسین همدان سرویس کمک بگیرید.

تعمیر لباسشویی پاکشوما در همدان با شماره 08138244444 و یا 09181117805 تماس حاصل فرمایید.
درخواست تعمیر لباسشویی پاکشوما انلاین از طریق لینک درخواست خود را ثبت کنید.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5/5