تلفن:

08138251188 - 09181117805

سیستم تست ساید ۴ درب بکو

سیستم تست ساید ۴ درب بکو

آموزش سیستم تست یا Trouble Shootingساید ۴ درب بکو

در زمان ۳۰ ثانیه ابتدایی اتصال دستگاه به برق کلیدهای S3 و S6 راهمزمان فشرده نگه دارید و کلیه چراغهای دیسپنسر مدت ۲ ثانیه روشن میشود.

کلید S1 را فشار دهید، سریال دستگاه نمایش داده میشود.

 

کلید S1 را مجددا فشار دهید دمای سنسورها مطابق زیر نمایش داده میشوند:

rH کابین فریزر

rE اواپراتور فریزر

FH کابین یخچال

FE اواپراتور یخچال

JH کابین ژوکر

JE اواپراتور ژوکر

IH یخساز

کلید S1 و S2 انتخاب قطعه موردنظر_ کلید S4 جهت روشن و خاموش کردن قطعه موردنظر طبق جدول زیر میباشد:

SB المنت لوله یخساز

CF فن کندانسور

I1 موتور یخساز On

I2 موتور یخساز Off

SO شیر گاز بسته

S1 شیر گاز ژوکر باز

S2 شیرگاز ژوکر بسته

S3 شیر گاز باز

A1 پمپ آب فعال

A2 پمپ آب غیر فعال

CO کمپرسور

RF فن فریزر

FF فن یخچال

JF فن ژوکر

FO المنت راه آب فریزر

LO یونیزر

rE المنت فریزر

JE المت اواپراتور ژوکر

JO المنت راه آب ژوکر

Ab المنت ستون وسط درب

FL روشنایی داخل

SU شیر آب

bU شیر یخساز

AU شیر اصلی

ارورها:

کد خطا مفهوم خطا

EO سنسور محیط فریزر

E1 سنسور اواپراتور فریزر

E2 سنسور اواپراتور یخچال

E3 المنت اواپراتور فریزر

E8 سنسور یخساز

E9 ماشین یخساز

E10 سنسور محیط ژوکر

E11 سنسور اواپراتور ژوکر

E12 هیتر ژوکر

جهت تعمیرات ساید بکو در همدان با شماره

09181117805 و یا 44 44 0813824 تماس حاصل فرمایید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5/5