تلفن:

08138251188 - 09181117805

ارورهای سايدكنوود

ارورهای سايدكنوود

E0
سنسور فریزر
– اتصالی مدارها
یا خرابی سنسور

E1
سنسور دیفراست
– این ارور زمانی رخ میدهد که داخل یخچال فریزر یخ وجود داشته باشد

– زمانی رخ میدهد سنسور دیفراست فریزر بیش از ۲۵ دقیقه دمای اواپراتور را زیر صفر نشان دهد .یعنی اب نشدن برفک و یخ در اواپراتور

E3
خطای سنسور کانال بین یخچال و فریزر

E4
هیترالمنتهیتر المنت سوخته است
– زمانی رخ میدهد که زمان دیفراست ۶۰ دقیقه باشد واین عمل ۳ بار به طور مداوم انجام شود

E8
سنسور یخساز – اتصال در مدارهایا خرابی سنسور

E9
یخساز یخچال– موتور دستگاه یخساز نمیتواند به طورکامل عمل تخلیه یخ را انجام دهد
– زمانی رخ میدهد که دستگاه ۲ بار به طور مداوم عمل تخلیه یخ را انجام دهد ولی یخ تخلیه نگردد.

 

جهت درخواست تعمیرات یخچال در  همدان و مشاوره میتوانید با شماره 44 44 0813824  و یا 09181117805 تماس حاصل فرمایید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5/5