تلفن:

08138251188 - 09181117805

نحوه عملکرد ظرفشویی AEG

نحوه عملکرد ظرفشویی AEG

ماشین ظرفشویی آاگ چگونه کار می کند؟

زمانیکه ماشین ظرفشویی AEG را روشن میکنیم آب از طریق شیربرقی وارد ماشین می شود وبا افزایش آب درقسمت تحتانی ماشین ورسیدن سطح آن به ارتفاع معین ، هیدروستات ورود آب به ماشین را متوقف می سازد. از آنجایی که آب قبل از ریختن به کف ماشین از مخزن مایع شوینده نیز عبور نموده ، پس آغشته به این مواد شده وآماده است تا چربیها وباکتریهای ظروف چیده شده در ماشین را از بین ببرد.

در ماشین ظرفشویی aeg قدیمی بدلیل جلوگیری از رسوب آب داغ در جداره های مخزن مخصوصا” بخش خروجی نازلهای فشارنده آب ، آب ورودی از یک محفظه نمک جامد نیز عبور داده می شود تا بنوعی سختی آن گرفته شود اما امروزه پودرها وشوینده های تولید شده برای این ماشینها بخودی خود مانع از ایجاد رسوب در نازل ها می شود .

پس از رسیدن آب به سطح مورد نظر ، المنت با فرمان تایمر شروع به فعالیت نموده وآب را به دمای 30 الی 50 درجه سانتیگراد می رساند . به منظور صرفه جویی در مصرف برق امروزه تنظیم دما توسط ترموستات گازی ودر اختیار خود کاربر قرار می گیرد تا متناسب با شوینده ای که بکار می گیرد ، دمای آب موردنظر را شخصا” مدیریت نماید .

همدان سرویس ، تعمییرات لوازم خانگی AGE

پس افزایش آب به دمای موردنظر حرکت همزمان پمپ ، آبپاش را به چرخش در آورده و آب از خروجی نازلها با فشار به سطح ظروف پاشیده می شود . مواد شوینده موجود در آب گرم ، عمل پاک کنندگی را با سرعت ودقت انجام می دهد. پس از مدتی پمپ با فرمان تایمر در جهت عکس چرخیده و آب را با فشار و در حداقل زمان ممکن تخلیه می نماید و پس از تخلیه آب و ذرات مواد غذایی مجددا” عمل آبگیری آغاز و این روند تکرار می شود تا ظروف بصورت کامل شسته وتمیز شوند .

سطح شیب دار کف ماشین ظرفشویی آاگ هدایت ذرات غذایی به مخزن مخصوص را میسر می سازد که عبور برخی از ذرات یاد شده بدلیل سطح متوسط صافی فیلتر ناممکن بوده ولازم است صافی فیلتر در فواصل زمانی مناسب از ماشین خارج وتمیز شود.

همدان سرویس ، تعمییرات لوازم خانگی AGE در همدان جهت درخواست تعمیرات میتوانید با شماره  08138244444 و 09181117805 تماس حاصل فرمایید .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5/5