تلفن:

08138251188 - 09181117805

12 علت سرد نکردن یخچال فریزر

12 علت سرد نکردن یخچال فریزر

12 علت سرد نکردن یخچال فریزر

علت یخ نزدن فریزر یک مشکل رایج در سیستم فریزر و یخچال‌های فریزر دار است. یخ نزدن فریزر که اصطلاحا به آن سرد نکردن فریزر نیز گفته می‌شود، در جهت عکس ویژگی اصلی فریزر یعنی خاصیت انجماد قرار دارد. ماهیت ...