تلفن:

08138251188 - 09181117805

هفدهمین نمایشگاه لوازم خانگی

هفدهمین نمایشگاه لوازم خانگی

هفدهمین نمایشگاه لوازم خانگی و سیستم های صوتی و تصویری و هفتمین نمایشگاه وسایل آشپزخانه در محل نمایشگاه های بین المللی همدان برگزار می شود. ⏰ این نمایشگاه از 8 تا 13 مرداد ماه از ساعت 16 تا 22 و ...