تلفن:

08138251188 - 09181117805

نکاتی برای شستن لباس با آب سرد

نکاتی برای شستن لباس با آب سرد

نکاتی برای شستن لباس با آب سرد

نکات و حقه‌های شست‌وشوی کثیف‌ترین لباس‌ها در آب سرد. لباس‌های کثیف فقط در آب گرم یا داغ تمیز می‌شوند، درست است؟ خیر! تاریخ مصرف آن افسانه به‌پایان رسید. پیشرفت‌های فنی که در ماشین‌های لباسشویی و شوینده‌ها صورت گرفته بیان می‌کنند ...