تلفن:

08138251188 - 09181117805

نحوه ریست لباسشوی پارس مدل 1061

نحوه ریست لباسشوی پارس مدل 1061

نحوه ریست لباسشوی پارس مدل 1061

نحوه ریست لباسشوی پارس مدل 1061 ابتدا دستگاه رو از برق بکشید ولوم برنامه رو روی برنامه شماره 2 میگذارید سپس دکمه ی کلید توقف در ابکشی را نگه دارید و دستگاه را به برق بزنید، تا ریست انجام شود  ...