تلفن:

08138251188 - 09181117805

میزان پر کردن ماشین لباسشویی

علت سوراخ شدن و پاره شدن لباس ها در لباسشویی

علت سوراخ شدن و پاره شدن لباس ها در لباسشویی

ممکن است برایتان پیش آمده باشد که بعد از شستشوی لباس‌هایتان توسط ماشین لباسشویی، آسیب دیده، پاره و یا سوراخ شده‌ باشند. این مسئله باید سریعا قبل از انداختن لباس‌های دیگرتان در ماشین لباسشویی برطرف گردد تا بیش از این ...