تلفن:

08138251188 - 09181117805

لیست ارور های لباسشویی پ

نحوه ریست لباسشوی پارس مدل 1061

نحوه ریست لباسشوی پارس مدل 1061

نحوه ریست لباسشوی پارس مدل 1061 ابتدا دستگاه رو از برق بکشید ولوم برنامه رو روی برنامه شماره 2 میگذارید سپس دکمه ی کلید توقف در ابکشی را نگه دارید و دستگاه را به برق بزنید، تا ریست انجام شود  ...