تلفن:

08138251188 - 09181117805

علت کدر شدن، سفیدک زدن و خش افتادن ظروفشویی