تلفن:

08138251188 - 09181117805

علت خرابی و ثابت ماندن تایمر ماشین لباسشویی چیست؟

علت خرابی و ثابت ماندن تایمر ماشین لباسشویی چیست؟

علت خرابی و ثابت ماندن تایمر ماشین لباسشویی چیست؟

اگر موتور ماشین لباسشویی، حکم قلب این دستگاه را داشته باشد، جای هیچ شکی  باقی نمی‌ماند که تایمر دستگاه لباسشویی در جایگاه مغز این ماشین مشغول به کار  است. خراب شدن تایمر ماشین لباسشویی می‌تواند دردسر زیادی درست کند؛ چرا ...