تلفن:

08138251188 - 09181117805

صدای کلیکی ماشین لباسشویی

علت صدای زیاد ماشین لباسشویی چیست

علت صدای زیاد ماشین لباسشویی چیست

اگر ماشین لباسشویی تان در حین خشک کردن لباس سرو صدا زیادی میکند ، می توانید با خواندن این مطلب مشکل خود را تا حدودی حل نمایید:  ممکن است بیش از اندازه یا خیلی کمتر از حجم دستگاه ،لباس داخل لباسشویی قرار ...