تلفن:

08138251188 - 09181117805

جهت درخواست تعمیرات لباسشویی ال جی در همدان

ارور های لباسشویی ال جی

ارور های لباسشویی ال جی

 ارور های لباسشویی  LG IE,FE,PE=ممکن است شیربرقی ایراد دارد. چک کردن شیر برقی = مقاومت بوبین شیربرقی باید =۲ تا ۸ کیلو اهم باشد .   IE,FE,PE =ممکن است هیدرواستات ایراد داشته باشد. چک کردن هیدرواستات = مقاومت پایه های اول ...