تلفن:

08138251188 - 09181117805

جهت تعمیرات ساید بکو در همدان

سیستم تست ساید ۴ درب بکو

سیستم تست ساید ۴ درب بکو

آموزش سیستم تست یا Trouble Shootingساید ۴ درب بکو در زمان ۳۰ ثانیه ابتدایی اتصال دستگاه به برق کلیدهای S3 و S6 راهمزمان فشرده نگه دارید و کلیه چراغهای دیسپنسر مدت ۲ ثانیه روشن میشود. کلید S1 را فشار دهید، ...