تلفن:

08138251188 - 09181117805

تعمیرات یخچال سامسونگ و ال.جی و جنرال الکتریک در همدان

ریست فیلتر یخچال ساید

ریست فیلتر یخچال ساید

ریست فیلتر سایدها فیلتر یخچال ریست فیلتر یخچال ساید پس از تعویض فیلتر تصفیه اب بیرونی یا داخلی یخچال ها برای خاموش شدن جراغ تعویض فیلتر باید ریست انجام شود. ...