تلفن:

08138251188 - 09181117805

تجهیزات صنعتی

تعمیر بردهای الکترونیکی

همدان سرویس با مدیریت طاوسیان با بیش از 30 سال سابقه تعمیرات در استان همدان آمادگی خود را جهت تعمیر و سرویس انواع برد های الکترونیکی تجهیزات ، تجهیزات پزشکی، تجهیزات صنعتی، تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات اندازه گیری، تجهیزات نیروگاهی و ...