تلفن:

08138251188 - 09181117805

ارور ماشین لباسشویی کندی

ارور ماشین لباسشویی کندی

ارور ماشین لباسشویی کندی

ارور ماشین لباسشویی کندی دارای یک صفحه نمایشگر دیجیتال بوده که وجود هر نوع ایراد و مشکل در هر یک از قطعات دستگاه را به صورت یک کد خطای مشخص و معین نمایش می‌دهد. از این رو با توجه به ...