تلفن:

08138251188 - 09181117805

ارور ماشین لباسشویی فریجیدر

ارور ماشین لباسشویی فریجیدر

ارور ماشین لباسشویی فریجیدر

این ارور لباسشویی فریجیدر به معنای طولانی شدن زمان پر کردن آب دستگاه می‌باشد. برای رفع این ارور دستگاه باید باز بودن فلکه آب، شلنگ ورودی آب، پمپ تخلیه و قطعه شیر برقی آب را بررسی کنید تا در صورت ...