ارور ماشین لباسشویی فریجیدر

ارور ماشین لباسشویی فریجیدر

ارور ماشین لباسشویی فریجیدر

این ارور لباسشویی فریجیدر به معنای طولانی شدن زمان پر کردن آب دستگاه می‌باشد. برای رفع این ارور دستگاه باید باز بودن فلکه آب، شلنگ ورودی آب، پمپ تخلیه و قطعه شیر برقی آب را بررسی کنید تا در صورت ...