معرفی تیم فنی ما

 کمال حسنی

کمال حسنی

سیم کش خودرو

4

  سال همکاری با ما  2

  پروژه تکیمل شده  2

 حسن سالاری

حسن سالاری

صافکار

5

  سال همکاری با ما  2

  پروژه تکیمل شده  2

 جعفر آقازاده

جعفر آقازاده

نقاش خودرو

4

  سال همکاری با ما  2

  پروژه تکیمل شده  2

 احمد پور غفار

احمد پور غفار متخصص موتور

ایمیل 0000 0000 021

تلفن robert@autrics.com

 میکائیل آقازاده

میکائیل آقازاده متخصص تست موتور

ایمیل 99977788-2255

تلفن robert@autrics.com

 توحید سلیمانی

توحید سلیمانی متخصص ecu خودرو

ایمیل 99977788-2255

تلفن robert@autrics.com

 فردین وثوقی

فردین وثوقی تست موتور

ایمیل 99977788-2255

تلفن robert@autrics.com

 مصطفی احمدزاده

مصطفی احمدزاده

 تیمور مهدوی

تیمور مهدوی

 جعفر آقازاده

جعفر آقازاده

 رحیم فوری

رحیم فوری

تخصص های تیم ما