تلفن:

08138251188 - 09181117805

Contact us


Contacts

Address

میدان شریعتی ،خیابان پاسدارن ،نرسیده به مسجد زینبیه روبه روی کوچه حمام صفا
 

Phone Call

08138251188- 08138244444

Email

info@hamedanservice.com

Hours of work

08:00 - 16:00


Contact form